Data publikacji:

Oznaczenia szlaków. Co oznaczają i jak je czytać?

 Którym szlakiem dojdziesz do najciekawszych atrakcji w okolicy? Czy czarny szlak turystyczny jest najtrudniejszy? Jak znaleźć w górach szlak łącznikowy? Oznaczenia szlaków turystycznych mają znaczenie, ale nie takie, jak mogłoby się wydawać. Wyjaśniamy, co oznaczają kolory szlaków górskich.
oznaczenia szlaków

Oznaczenia szlaków

Czy kolory szlaków mają znaczenie?

Szlak zielony, czerwony czy czarny – instynktownie czujemy, że te kolory muszą coś oznaczać. Niektórzy sądzą, że podobnie jak w przypadku oznaczeń stoków i szlaków narciarskich, chodzi tu o poziom trudności. Według tych zapewnień kolory szlaków informują o trudności trasy i najbardziej wymagające są te, których kolory kojarzą się z trudnymi wyzwaniami – czerwone i czarne.

Nie jest to jednak prawda. Szlaki turystyczne nie są oznaczane ze względu na trudność, liczbę ekspozycji czy przewyższenia. Kolor szlaku nie poinformuje także o tym, jakich umiejętności czy kondycji wymaga dana trasa. Nie jest jednak tak, jak sądzą inni, że kolory szlaków dobierane są przypadkowo, np. by dany kolor nie powtarzał się w bliskiej okolicy. Jak więc nadawane są oznaczenia szlaków?

Co oznaczają kolory szlaków górskich?

W Polsce do oznaczania szlaków górskich używa się najczęściej systemu PTTK. Znakowanie szlaków pieszych jest ujednolicone i ma formę trzech poziomych pasów, z których dwa zewnętrzne są białe, a środkowy ma jedną z pięciu barw: czerwoną, niebieską, żółtą, zieloną lub czarną. Takie oznaczenia można znaleźć na drzewach, skałach, tabliczkach i murach. Ustandaryzowany znak ma wymiary 9-15 cm i jest rozmieszczony nie rzadziej niż co 200 m. W trudnym lub często uczęszczanym terenie oznaczenia umieszczane są nie rzadziej niż co 50 m, dzięki czemu z umiejscowienia jednego znaku można dostrzec kolejny znak. Czasem oznaczenia mają nietypowy kształt, np. strzałki, narożnika czy łamania, czym ułatwiają odnalezienie właściwego kierunku.
Szlak czerwony – czerwoną barwą oznacza się najpopularniejsze, główne szlaki górskie, np. Orlą Perć, Główny Szlak Beskidzki czy Szlak Orlich Gniazd. Łączy on popularne i najbardziej atrakcyjne miejsca danego pasma górskiego lub regionu. Czerwony szlak zapewnia najczęściej najpiękniejsze widoki oraz panoramy. Od głównego szlaku oznaczonego kolorem czerwonym poprowadzone są często dodatkowe szlaki, prowadzące do miejsc, których nie dałoby się objąć główną trasą.
Szlak niebieski – kolorem niebieskim oznaczone są zazwyczaj szlaki dalekobieżne. Pod względem istotności jest to drugi szlak po czerwonym.
Szlak zielony – wbrew pozorom nie jest to szlak najłatwiejszy, a ten, który doprowadza do najbardziej charakterystycznych atrakcji regionu. Slak zielony może być więc odłamem szlaku czerwonego lub osobnym, krótkim szlakiem prowadzącym z miejscowości turystycznej do głównej atrakcji. Szlak zielony pełni też czasem rolę łącznikową lub dojściową.
Szlak żółty – żółtym kolorem oznacza się szlaki łącznikowe. Łączą one główne szlaki górskie lub stanowią przydatny skrót.
Szlak czarny – wyznacza najkrótszą drogę dojściową do danego miejsca. Z tego względu szlaki czarne mają często małą wartość turystyczną, prowadzą rzadko uczęszczanymi drogami i są używane najrzadziej.

Choć powyższy system kolorów PTTK używany jest w górach najczęściej, zdarzają się odstępstwa od takiego znakowania. Mają one na celu uniknięcie dublowania się barw i ułatwienie turystom odnalezienia właściwej drogi. Warto więc wspomagać się mapą oraz nawigacją GPS. Na wielu tabliczkach znajdziesz orientacyjny czas dojścia do atrakcji turystycznej lub szczytu – to duże ułatwienie.

Oznaczenia szlaków rowerowych

Tymi samymi kolorami oznaczane są w Polsce szlaki rowerowe. Zgodnie z normami PTTK oznaczenia mają formę białego kwadratu z czarnym symbolem roweru oraz paskiem koloru szlaku. W ten sposób oznaczone są najpopularniejsze polskie trasy rowerowe, np. Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo, Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd, Odrzańska Trasa Rowerowa Blue Velo czy VeloMazowia. Niektóre starsze lub regionalne szlaki rowerowe oznaczone są w inny sposób, mianowicie kolorowym symbolem roweru na białym tle.
Autor: Szymon Sonik