Data publikacji:

Oznaczenia pieszych szlaków górskich – o czym naprawdę informują?

Większość z nas utożsamia kolor pieszych szlaków górskich z poziomem trudności, co niestety jest błędem. Jedynie na trasach narciarskich barwa jest równoznaczna ze stopniem jej skomplikowaniem. O czym zatem informują nam oznaczenia szlaków górskich?

Oznaczenia szlaków górskich mają kształt prostokąta, najczęściej o wymiarach 9x15 cm, składającego się z trzech poziomych pasów – dwóch białych na zewnątrz i jednego, kolorowego w środku. Zwykle znaki malowane za pomocą farby olejnej umieszczane są na drzewach, skałach, murach, czy w innych łatwo zauważalnych miejscach. Znakowanie tras jest zgodne z instrukcją Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). Oznakowania szlaków nie tylko pozwalają uniknąć zgubienia się w nieznanym terenie, ale przede wszystkim informują nas z jakim rodzajem trasy mamy do czynienia.

Środkowy pas wskazówki na górskim szlaku może mieć kolor czerwony, niebieski, żółty, zielony lub czarny. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z oznakowaniem szlaków głównych np. Głównego Szklaku Beskidzkiego czy Szlaku Orlich Gniazd. Najczęściej biegnie on najbardziej atrakcyjnymi trasami pod względem krajobrazów i zasobów przyrody danego regionu, a także przez najwyższe pasma gór, które znajdują się na jego obszarze.

Kolor niebieski informuje nas o tym, że mamy do czynienia z trasą dalekobieżną. Przykładowo na niebiesko oznaczony jest Szlak Warowni Jurajskich o długości 152 km ciągnący się przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, a także Szlak Tatarski Mały o długości 19 km na Podlasiu.

Prostokąt z dwoma białymi paskami i żółtym w środku oznacza, że przyjdzie nam wędrować trasami krótkimi, będącymi łącznikiem, które mają również charakter dojścia. Podobne znaczenie ma oznakowanie z zielonym kolorem, które dodatkowo informuje o prowadzeniu trasy do charakterystycznych miejsc dla danego regionu.

Z kolei kolor czarny wiedzie krótką drogą dojściową do punktu, który w przypadku szlaku wymagającego pokonywania dużych odległości byłby mało atrakcyjny czy zbyt trudny lub wręcz niemożliwy do przejścia.

Autor: Sylwia Stwora