Data modyfikacji:

Co składa się na pięciobój nowoczesny?

Szermierka, pływanie, jazda konna oraz strzelanie połączone z biegiem przełajowym to dyscypliny składające się na pięciobój nowoczesny, którego korzenie wywodzą się że starożytnych Igrzysk Olimpijskich w Grecji. Jak w szczegółach wyglądają zmagania pięcioboistów?

pięciobój nowoczesny

Historia pięcioboju nowoczesnego

Pięciobój nowoczesny jest nierozerwalnym elementem letnich zmagań olimpijskich od 1912 roku, czyli Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie, jednak dopiero w 2000 roku w czasie igrzysk w Sydney odbyły się oficjalne zawody z udziałem kobiet. Sportowcy trenujący jedną z najtrudniejszych dyscyplin zmagają się z pięcioma sportami, które rozgrywane są w ściśle określonej kolejności.

Szermierka w pięcioboju nowoczesnym

Jako pierwsze występują zmagania szermiercze, oparte o system „każdy z każdym”. Walka trwa maksymalnie 1 minutę. Celem jest trafienie przeciwnika jako pierwszy. Na koniec sumuje się liczbę zwycięstw i porażek i zamienia się je na punkty. W pięciobojowej szermierce można zdobyć maksymalnie 1200 punktów, a 1000 punktów zapewnia 70 proc. wygranych pojedynków.

Druga dyscyplina w pięcioboju nowoczesnym

Drugą konkurencją w pięcioboju nowoczesnym jest pływanie. Pięcioboiści mają do pokonania 200 metrów stylem dowolnym. U kobiet 1000 punktów otrzymuje się za czas 2’40, a u mężczyzn za wynik 2’30. Jeśli czas jest wolniejszy lub szybszy to za każde 0,33 sekundy odejmuje się lub dodaje 4 punkty.

Jeździectwo w pięcioboju nowoczesnym

W trzeciej fazie zmagań - jeździe konnej, zawodnicy mają do pokonania parkur, czyli tor składający się z 10-12 przeszkód umieszczonych na wysokości 120 cm. Pięcioboiści jeżdżą na wylosowanym koniu. Za bezbłędny przejazd można uzbierać 1200 punktów. Każda zrzutka lub wyłamanie pomniejsza wynik o 40 punktów, a przekroczenie limitu czasowego na pokonanie toru skutkuje odjęciem 4 punktów za każdą nadprogramową sekundę.

Bieg przełajowy w pięcioboju nowoczesnym

Jako czwarty i piąty element składowy pięcioboju występuje bieg przełajowy połączony ze strzelaniem z pistoletu. Dotychczasowe punkty zawodników zostają zsumowane i na tej podstawie tworzy się listę startową. Pięcioboiści startują po kolei, zgodnie ze stratą punktową do lidera przeliczaną na sekundy – 4 punkty to 1 sekunda. Mają do pokonania dystans 3 km, z tym że co 1 km zatrzymują się na strzelanie w pozycji stojącej z odległości 10 metrów. Kontynuacja biegu może nastąpić dopiero po 5 celnych trafieniach lub po upływie sesji trwającej 70 sekund.

Autor: Sylwia Stwora