Data publikacji:

Gdzie można rozpalić ognisko zgodnie z przepisami

Jedną z Waszych ulubionych rozrywek na świeżym powietrzu są imprezy przy ognisku. Towarzyszy im zawsze przyjazna i ciepła atmosfera. To jeden z tradycyjnych i najsympatyczniejszych sposobów na zakończenie dnia. Sprawdźcie, gdzie można rozpalić ognisko zgodnie z przepisami i bez mandatu.

Samo rozpalenie ogniska nie jest trudne. Praktycznie można urządzić je wszędzie. Teoretycznie sprawa wygląda znacznie trudniej i jest bardziej skomplikowana. W wielu miejscach rozpalanie ognisk jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Wykroczenie może kosztować nas nawet kilka tysięcy złotych grzywny! Specjalnie dla Was sprawdziliśmy,gdzie można rozpalić ognisko.

Na terenie prywatnej posesji

Aby móc rozpalić ognisko na terenie prywatnym palenisko musi znajdować się w bezpiecznej odległości od budynków, miejsc składowania substancji łatwopalnych:

 • rozpalone przez nas ognisko nie może zakłócać spokoju sąsiadów (najlepiej zaproście sąsiadów do siebie) - tzw. prawo sąsiedzkie zapisane w Kodeksie Cywilnym
 • na posesji nie mogą znajdować się substancje łatwopalne i inne, które mogą zająć się ogniem
 • odległość sąsiedniej działki od punktu składowania palnych materiałów (m.in. resztek roślin, jak gałęzie itp.) powinna być większa niż 4 metry
 • odległość od pól, spichlerzy ("omłotów i miejsc składowania plonów łatwopalnych") musi być nie mniejsza niż 10 metrów
 • odległość od granicy lasu musi wynosić minimum 100 metrów
 • Kolejnym warunkiem jest uzyskanie zgody właściciela posesji (jeśli nie mamy do niej pełnych praw własności) oraz lokalne przepisy władz gminnych.

  Gadżety na ognisko

  Na terenach państwowych i terenach zabudowanych (infrastruktura miejska)

  Zgodnie z przepisami:

 • możemy rozpalać ognisko w miejscach do tego wyznaczonych
 • nie możemy rozpalać ognisk w lasach poza miejscami do tego celu wyznaczonymi
 • możemy rozpalać ognisko w miejscach wyznaczonych przez władze lokalne - przestrzegamy przed rozpalaniem ogniska przed wcześniejszym rozeznaniem
 • w bezpiecznej odległości od budynków (wszystko zależy od interpretacji funkcjonariusza przeprowadzającego kontrolę)
 • nie możemy rozpalać ognisk na plażach NADMORSKICH, w przypadku plaż śródlądowych (nad rzekami i jeziorami) ważne jest stosowanie się do rozporządzeń lokalnych oraz zachowania przepisów bezpieczeństwa
 • Podstawa prawna

  Niestety nie ma jednego rozporządzenia/ustawy, która w całości regulowałaby to, gdzie można rozpalić ognisko. Szukając informacji na ten temat, powinniśmy odwoływać się do rozporządzeń lokalnych (stan aktualny przedstawiany jest na stronach władz gminnych, miejskich oraz udostępniana w odpowiednich urzędach). Drugim źródłem są rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kodeks Cywilny oraz przepisów regulujących sytuację prawną żeglugi.