Data publikacji:

Najważniejsze nagrody literackie w Polsce

Najważniejsze nagrody literackie w Polsce przyznawane są zazwyczaj rokrocznie na uroczystych galach. Ich zdobywcy wyłaniani są najczęściej poprzez zorganizowane wcześniej plebiscyty lub wybiera ich jury złożone ze znanych krytyków i specjalistów z zakresu literatury.

NIKE

NIKE to jedna z najpopularniejszych nagród literackich w naszym kraju - przyznawana jest już od 1997 roku za książkę roku poprzedniego. Celem tej prestiżowej nagrody jest przede wszystkim promocja literatury polskiej. Laureat zostaje wyłoniony spośród 20 nominacji podczas trzyetapowego konkursu. Jednak komitet podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody dopiero w dniu jej wręczenia. Zdobywcą NIKE może być wyłącznie osoba żyjąca. Z konkursu wykluczone są opracowania i prace zbiorowe. Sławnymi pisarzami, którzy do tej pory otrzymali nagrodę NIKE, są m.in. Olga Tokarczuk, Dorota Masłowska, Andrzej Stasiuk, Jerzy Pilch oraz Czesław Miłosz.

Paszport „Polityki”

Paszport „Polityki” to jedna z najbardziej prestiżowych polskich nagród, ustanowiona w 1993 roku przez popularny tygodnik „Polityka”. Wyróżnienia przyznawane są twórcom w sześciu różnych kategoriach, w tym także w literackiej. Nagrody trafiają przede wszystkim do utalentowanych, młodych autorów, którzy swoją twórczością wywarli wpływ na polską kulturę wysoką. W tym roku Paszporty Polityki zostaną rozdane 24. raz.

Nagroda Fundacji im. Kościelskich

Niektóre nagrody literackie w Polsce mają bardzo długą tradycję. Jedną z najstarszych nagród kulturalnych jest wyróżnienie przyznawane od 1962 roku przez szwajcarską Fundację im. Kościelskich. Nagroda została ufundowana przez wdowę po wydawcy i poecie Władysławie Auguście Kościelskim, a jej laureatami są wyłącznie młodzi polscy twórcy (wiek maksymalny to 40 lat). Obecnie jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie polskiej literatury – przyznano ją m.in. takim sławnym autorom jak Sławomir Mrożek, Zbigniew Herbert czy Jacek Dukaj.

Nagroda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej

Nagroda im. Wisławy Szymborskiej została ustanowiona przez Fundację Wisławy Szymborskiej na życzenie samej poetki, które zawarła w swoim testamencie. Ma ona charakter międzynarodowy, ponieważ przyznawana jest za tomik poezji wydany oryginalnie w języku polskim bądź w przekładzie na polski. Zwycięski zbiór poezji wybiera Kapituła Nagrody. Jego autor otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 200 tys. zł w przypadku autora polskiego. Natomiast w przypadku poezji zagranicznej, nagrodę finansową w wysokości 50 tys. zł otrzymuje także autor tłumaczenia.

Autor: Sylwia Stwora